SERIE 3D

SERIE 3D – I-II-III-IV

Impresión dixital, madeira / 30 x 30 cm / 2019

80 €/unidade contacto

Serie 3D
  • Serie 3D-I
  • Serie 3D-II
  • Serie 3D-III
  • Serie 3D-IV