antropotectura

antropotectura

arquitectura

fogar I

fogar II

proxecto I

proxecto II

proxecto III

proxecto IV

proxecto V

proxecto VI

proxecto VII

proxecto VIII

proxecto IX

proxecto X

proxecto XI

proxecto XII

proxecto XIII

proxecto XIV

proxecto XV

estrutura

cabeza III

testa (serie de 15)